YOLCULUK


Bir tren ya da herhangi bir geçendi
Su kıyısından.
Ne uzakta
Yakın bir aşk arası dağları.
Yaşardı akan zamanı enine sanki
Pencere önünde,
Geniş yastıklarda oturmamız.

Zaman ayrı bir dünyadır
Rüzgârları olan.
Onda nehirler dağlarla aynı hızda.
Zaman, başka bir gökyüzü
Geçerken bizi yavaşlayan
Uzun bir tren gibi
Su kıyısından.