FİZİKÇİLER İÇİN ŞİİRLER


NEWTON’A
O elma, cinselliği Âdem’in
Bu yüzden güçlü yerçekimi
Daha yakındık Tanrıya
El ilanlarından önce
Peygamberlerin.

EINSTEIN’A
Bu sabah yüzüme
Dudak izimi taşıdı ilk ışık
Geceyi öperken camda kalan.

FEZA GÜRSEY’E
I
Dördü de zamanda yatar Tanrının beş sureti
Biri eyler zamanı ki ondan alır kuvveti.
II
Bir denizinde bin yunus yüzer dervişin
Su hem bir eder hem ayırır onları.