Kader Yıldızı Bilim Kurgu Roman, 1. Cilt Pars


Kader Yıldızı, günümüzden iki bin yıl önce Anadolu’da başlayan, tarihlenemeyen çok uzak bir gelecekte devam eden fantastik bir uzay macerası…

Bilimin ve kehanetin iç içe olduğu zamanlardan gelmiş bir büyük astronom Hipparkhos… Pergamon Zeus Sunağı, Parşömenin icadı, Rodos ve İskenderiye…

Çok uzaktaki nesnelerin iç seslerini duyabilen, günümüzden sinestezik bir genç, Can

Kahramanlarımız kendi zamanlarındaki bilgilerin çok ilerisine bir anda geçerlerse ne olur? Bir uzun yolculuğun zorunlu konukları olarak yaşayacakları şaşırtıcı ilişkiler, çelişkiler…

Evrenin başlangıcının ve var oluş gerçeğinin peşindeki çeşitli varlıklar; Angiler, Travenisler, Mediuslar ve niceleri…

Bu uzun fantastik hikâyenin ilk bölümü Pars. Bedenimizdeki vahşi hayvan…

Mehmet Zaman Saçlıoğlu, sürükleyici kalemiyle düşüncemizi dünya alışkanlıklarından çıkarıyor, fantastik uygarlıkların, yaşamların, değerlerin içinde dolaştırıyor.